ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de
5,28 €
1 سال
3,79 €
1 سال
3,79 €
1 سال
.eu
6,30 €
1 سال
6,30 €
1 سال
6,30 €
1 سال
.com
10,99 €
1 سال
10,99 €
1 سال
10,99 €
1 سال
.org
12,76 €
1 سال
12,76 €
1 سال
12,76 €
1 سال
.biz
15,67 €
1 سال
15,67 €
1 سال
15,67 €
1 سال
.net
11,99 €
1 سال
11,99 €
1 سال
11,99 €
1 سال
.info
14,21 €
1 سال
15,79 €
1 سال
15,79 €
1 سال
.at
11,09 €
1 سال
11,09 €
1 سال
11,09 €
1 سال
.ch
9,97 €
1 سال
9,97 €
1 سال
9,97 €
1 سال
.be
5,26 €
1 سال
5,26 €
1 سال
5,26 €
1 سال
.nl
7,49 €
1 سال
7,49 €
1 سال
7,49 €
1 سال
.it
7,19 €
1 سال
7,19 €
1 سال
7,19 €
1 سال
.fr
8,28 €
1 سال
8,28 €
1 سال
8,28 €
1 سال
.li
12,96 €
1 سال
12,96 €
1 سال
12,96 €
1 سال
.tv
29,67 €
1 سال
29,67 €
1 سال
29,67 €
1 سال
.uk
6,97 €
1 سال
6,97 €
1 سال
6,97 €
1 سال
.berlin
42,95 €
1 سال
42,95 €
1 سال
42,95 €
1 سال
.sexy
18,85 €
1 سال
18,85 €
1 سال
18,85 €
1 سال
.family
20,77 €
1 سال
20,77 €
1 سال
20,77 €
1 سال
.es
6,72 €
1 سال
6,72 €
1 سال
6,72 €
1 سال
.tech
43,45 €
1 سال
43,45 €
1 سال
43,45 €
1 سال
.store
49,90 €
1 سال
49,90 €
1 سال
49,90 €
1 سال
.online
33,40 €
1 سال
33,40 €
1 سال
33,40 €
1 سال
.pro
20,20 €
1 سال
20,20 €
1 سال
20,20 €
1 سال
.win
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.email
18,85 €
1 سال
18,85 €
1 سال
18,85 €
1 سال
.club
14,95 €
1 سال
14,95 €
1 سال
14,95 €
1 سال
.trade
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.design
41,11 €
1 سال
41,11 €
1 سال
41,11 €
1 سال
.consulting
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.me
14,74 €
1 سال
14,74 €
1 سال
14,74 €
1 سال
.host
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.shop
30,98 €
1 سال
30,98 €
1 سال
30,98 €
1 سال
.website
18,99 €
1 سال
18,99 €
1 سال
18,99 €
1 سال
.xyz
10,56 €
1 سال
10,56 €
1 سال
10,56 €
1 سال
.cool
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.live
19,98 €
1 سال
19,98 €
1 سال
19,98 €
1 سال
.space
19,78 €
1 سال
19,78 €
1 سال
19,78 €
1 سال
.site
26,83 €
1 سال
26,83 €
1 سال
26,83 €
1 سال
.bar
47,90 €
1 سال
47,90 €
1 سال
47,90 €
1 سال
.life
26,83 €
1 سال
26,83 €
1 سال
26,83 €
1 سال
.tw
32,60 €
1 سال
32,60 €
1 سال
32,60 €
1 سال
.blog
28,64 €
1 سال
28,64 €
1 سال
28,64 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains